Image
Image
Image

Yoobi wordt gebruikt door klanten in Nederland

projectmanagement

Weet wat er speelt

Inzicht in uren, aantallen, taken en financiële resultaten. Yoobi maakt projecten beheersbaar en toont de informatie die je nodig hebt.
 
Deelprojecten

Als een project groot of ingewikkeld wordt, is het zinvol om het op te splitsen in deelprojecten. Het kenmerk van deelprojecten, is dat ze als zelfstandige onderdelen worden uitgevoerd, maar wel met elkaar te maken hebben. De deelprojecten werken samen toe naar één doel.

 
Rapportages

Het dashboard brengt informatie uit verschillende modules samen en visualiseert dit in grafieken. Liever gegevens exporteren? Kies voor een van de vele beschikbare rapportages. Selecteer de informatie je nodig hebt om projecten te beheren.