Privacy

Privacy
statement

Yoobi verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren u hierover graag duidelijk en transparant.

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Yoobi

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze clouddienst Yoobi.

Van wie verwerkt Yoobi persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 1. klanten en hun vertegenwoordigers;
 2. mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 3. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Yoobi verwerkt persoonsgegevens. Doet, deed of gaat u zakendoen met Yoobi? Dan is Yoobi verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in dat kader plaatsvindt.

Waarvoor verwerkt Yoobi persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om een relatie met u te kunnen aangaan
  Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig, voor bv: facturatie, administratie of voor de inrichting van Yoobi.
 2. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
  Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens.
 3. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
  Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
 4. Om in te kunnen loggen bij onze clouddienst Yoobi
 5. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van Yoobi. Bijvoorbeeld om u gericht advertenties te kunnen tonen, u te informeren over een nieuwe module of update van bestaande functionaliteit, dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen.

Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij Yoobi. U kunt hiervoor mailen naar sales@yoobi.nl of bel met +31 181 - 69 76 70.

Verwerkt Yoobi ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Met onze verlofmodule kunnen ziekte-uren worden bijgehouden.

Maakt Yoobi gebruik van Cookies?

Yoobi maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan een website. In het Cookie Statement van Yoobi, dat u onder meer kunt terugvinden op onze website leest u alles over het gebruik van cookies door Yoobi.

Speciale toegang Yoobi-app en Yoobi CRM

Toegang tot uw mailbox is vereist om de Yoobi CRM Add-On voor Microsoft Outlook of Google Gmail te gebruiken. Yoobi leest namens u en gebruikt uw eigen inloggegevens via beveiligde protocollen, e-mails en e-mailadressen voor contact om toe te voegen aan uw verzoek bij Yoobi CRM. De Yoobi-app is op uw mobiele apparaat, iOS of Android geïnstalleerd en heeft toegang tot uw lijst met contactpersonen voor de synchronisatie van Yoobi CRM-contacten. Toegang tot deze cloudsoftware is vereist om Dropbox, Onedrive en Google Drive met Yoobi te gebruiken. Hier worden veilige protocollen gebruikt en worden bestanden op uw verzoek in Yoobi CRM geplaatst met uw inloggegevens.

"Yoobi's gebruik van informatie ontvangen van Google API's zal voldoen aan het gebruikersgegevensbeleid van Google API Services, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik."

Hoe gaat Yoobi met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Yoobi kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan mogen wij dat alleen met uw goedkeuring.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden voor Yoobi bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Yoobi gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens

Kan ik zien welke persoonsgegevens Yoobi van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij Yoobi, door een e-mail te sturen naar support@yoobi.nl.

Vind u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Yoobi door een e-mail te sturen naar support@yoobi.nl.

Kan Yoobi dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop. Bijvoorbeeld via e-mail. Of door de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar te maken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Yoobi, kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Op telefoonnummer +31 181 – 69 76 70 of door een e-mail te sturen naar info@yoobi.nl.