Algemene voorwaarden

Algemene
voorwaarden

Online overeenkomst

Snel naar Je gegevens, Demo, Team, Corporate, Bijbestellen, Verwerkersovereenkomst.

Gebruiksvoorwaarden van de online software applicatie Yoobi®;

Door tijdens de aanvraagprocedure "Ja, Ik ga akkoord met de voorwaarden" te kiezen geef je aan akkoord te gaan met de voorwaarden als hieronder beschreven;

De Yoobi® website(s), online applicatie, logo's en bijbehorende documentatie zijn eigendom van e-dynamics B.V. Tevens is Yoobi® een geregistreerd handelsmerk.

Als je deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf, instelling of andere juridische entiteit geef je aan hiervoor gemachtigd te zijn door deze juridische entiteit. Indien je niet gemachtigd bent moet je de online aanvraagprocedure afbreken.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de door Yoobi® (e-dynamics B.V.) gehanteerde NLdigital Voorwaarden 20209. Indien deze overeenkomst strijdig is met de NLdigital Voorwaarden, prevaleert de tekst in deze overeenkomst.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden kun je bij ons opvragen. Je stemt er hierbij mee in dat wij je deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen.

Yoobi® is een handelsnaam van e-dynamics B.V. en is geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24302692.

Je gegevens

Met je akkoord geef je ons toestemming om je telefonisch én via e-mail te benaderen voor het inwinnen van informatie en het doen van aanbiedingen of het toesturen van nieuwsbrieven en mailings rond Yoobi.
Je gegevens worden enkel gebruikt voor bedrijfsdoeleinden en worden niet doorverkocht of op enige andere manier openbaar gemaakt5.  Zie ook ons privacy statement.

Per Yoobi editie zullen we hieronder aangeven welke NLdigital Voorwaarden onderdelen van toepassing zijn;

Demo versie

NLdigital Voorwaarden, hoofdstukken die van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen
 • Hoofdstuk 2. Standaard clausules voor verwerkingen
 • Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)
 • Hoofdstuk 4. Programmatuur
 • Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites
 • Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support
 • Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy
 • Hoofdstuk 9. Opleiding en trainingen

Samengevat

Je kunt een beperkte periode, met een nader te bepalen aantal gebruikers, gebruik maken van een in functionaliteit beperkte versie van Yoobi®. Je wordt geacht de demo versie enkel en alleen te gebruiken ter evaluatie van gebruik en toepasbaarheid voor je organisatie of instelling. Alle ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot Yoobi®, te weten; online applicatie, documentatie, leaflets, e-mails en rapportages, ingevoerde data blijven eigendom van e-dynamics B.V. én zijn middels deze overeenkomst onderhevig aan geheimhouding.

Uitsluitingen

Aansprakelijkheid; e-dynamics B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel of immaterieel, bij het gebruik van Yoobi®

Beschikbaarheid; de beschikbaarheid van Yoobi® demo versie is niet gebonden aan enige verplichting. Wij doen er alles aan je te voorzien van een bruikbare omgeving ten behoeve van je evaluatie, wij doen geen enkele uitspraak over snelheid, beschikbaarheid, beveiliging of data-loss anders dan door de wet is vastgesteld als zijnde een verplichting van een leverancier.

Beëindiging; e-dynamics B.V. behoudt zich het exclusieve recht voor om deze Yoobi® demo versie op elk moment te kunnen beëindigen. Al dan niet vergezeld van een bericht voorafgaand aan de beëindiging.

Systeemeisen; Yoobi® is bruikbaar met een actuele browser als genoemd onder onze systeemeisen.

Onrechtmatige aanvraag; e-dynamics B.V. wil graag persoonlijk met je in contact komen. Je gegevens zijn daarvoor noodzakelijk, denk aan telefoonnummer, e-mail adres, je naam. Indien het niet mogelijk blijkt je persoonlijk te spreken word geen demoversie beschikbaar gesteld5.

Team & Corporate & Professional

NLdigital Voorwaarden, hoofdstukken die van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen
 • Hoofdstuk 2. Standaard clausules voor verwerkingen
 • Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)
 • Hoofdstuk 4. Programmatuur
 • Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites
 • Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support
 • Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy
 • Hoofdstuk 9. Opleiding en trainingen

Indien je een eigen server bij ons afneemt (Yoobi Enterprise):

 • Hoofdstuk 10. Hosting

Samengevat

Je gaat, bij een aankoop via onze site, een abonnement op Yoobi® aan met e-dynamics B.V. Abonnementen zijn geldig voor de duur van één jaar met een opzegtermijn van twee maanden óf voor de duur van een kwartaal of maand met de opzegtermijn van één maand. Alle ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot Yoobi, te weten; online applicatie, documentatie, leaflets en e-mails blijven eigendom van e-dynamics B.V. én zijn middels deze overeenkomst onderhevig aan geheimhouding.

Uitsluitingen

Aansprakelijkheid; e-dynamics B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel of immaterieel, bij het gebruik van Yoobi®

Niet betaling; indien betaling achterwege blijft zal de toegang tot uw account worden geblokkeerd6.  

Beschikbaarheid; de beschikbaarheid van Yoobi® is niet gebonden aan enige verplichting. Wij doen er alles aan je te voorzien van een bruikbare omgeving, derhalve doen wij geen enkele uitspraak over snelheid, beschikbaarheid, beveiliging of data-loss anders dan door de wet is vastgesteld als zijnde een verplichting van een leverancier.

Wijziging; het is niet mogelijk om abonnementen met terugwerkende kracht aan te passen. Indien je, ongeacht de reden, besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geldt hiervoor dat dit per eerstvolgende verval-/prolongatiedatum ingaat6.

Beëindiging; e-dynamics B.V. behoudt zich het exclusieve recht voor om de voorwaarden voor de Yoobi® Professional, Team & Corporate editie te wijzigen. Beëindiging van je abonnement zal geschieden door een tijdige opzegging waarbij e-dynamics B.V. zich verplicht tot het aanbieden van een alternatief.

Incassokosten1: alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van contractant/opdrachtgever . De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Restitutie2; e-dynamics B.V. restitueert geen kosten voor abonnementen en/of hosting. Indien je, ongeacht de reden, besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geldt hiervoor dat dit per eerstvolgende vervaldatum ingaat. Er is geen restitutiebeleid voor al dan niet aantoonbare schade door verkeerde werking van programmatuur en/of niet nakomen van beschikbaarheid en/of performance.

Systeemeisen8; Yoobi® is bruikbaar met een actuele browser als genoemd onder onze systeemeisen. De Yoobi App is bruikbaar met een courante smartphone voorzien van het operating system waarvoor de Yoobi App is gemaakt. Een werkende internetverbinding is vereist.

Bijbestellingen

Binnen de Yoobi software is het voor beheerders mogelijk om gebruikersaccounts bij te bestellen4. Deze gebruikersaccounts zijn direct bruikbaar en worden apart voor de resterende abonnementsduur in rekening gebracht.
NLdigital Voorwaarden, hoofdstukken die van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen
 • Hoofdstuk 2. Standaard clausules voor verwerkingen
 • Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

Samengevat

Je gaat een abonnement aan met Yoobi®. Abonnementen zijn geldig voor de duur van één jaar met een opzegtermijn van twee maanden óf voor de duur van een kwartaal of maand met de opzegtermijn van één maand. Dit geld ook voor bijbestellingen van extra gebruikers en/of modulen. Indien je, ongeacht der reden, besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geldt hiervoor dat dit per eerstvolgende verval-/prolongatiedatum in gaat.

Bijbestellingen worden verrekend met de resterende looptijd tot eerstvolgende verval-/prolongatiedatum6.

Uitsluitingen

Indien klant aannemelijk maakt dat de persoon die een bijbestelling heeft gedaan niet gerechtigd is/was om dit namens klant te doen zal de bestelling worden geannuleerd.

Verwerkersovereenkomst

Voor organisaties die gebruik maken van de Yoobi Software is het mogelijk om een verwerkersovereenkomst7 af te sluiten. Je kunt hiervoor een verzoek doen via je accountmanager of door een e-mail te sturen aan onze sales afdeling, sales@yoobi.nl.

Naar boven

1toegevoegd per 17-10-2012 en vanaf die datum effectief.
2toegevoegd per 19-03-2013.
3toegevoegd per 30-08-2013.
4toegevoegd per 28-03-2014.
5toegevoegd per 09-11-2015. Gewijzigd 29-12-2015
6toegevoegd per 13-12-2019
7toegevoegd per 16-4-2020
8gewijzigd per 16-4-2020
9gewijzigd per 16-4-2020 en vanaf die datum effectief. 9gewijzigd per 16-4-2020 en vanaf die datum effectief.