Voorwaarden

Snel naar Uw gegevens, Demo, Basic, Corporate, Bijbestellen. 

Online overeenkomst

Gebruiksvoorwaarden van de online software applicatie Yoobi®;

Door tijdens de aanvraagprocedure "Ja, Ik ga akkoord met de voorwaarden" te kiezen geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden als hieronder beschreven;

De Yoobi® website(s), online applicatie, logo's en bijbehorende documentatie zijn eigendom van e-dynamics B.V. Tevens is Yoobi® een geregistreerd handelsmerk

Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf, instelling of andere juridische entiteit geeft u aan hiervoor gemachtigd te zijn door deze juridische entiteit. Indien u niet gemachtigd bent dient u de online aanvraagprocedure af te breken.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de door Yoobi® (e-dynamics B.V.) gehanteerde ICT~Office voorwaarden. De ICT~Office voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. 
Indien deze overeenkomst strijdig is met de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert de tekst in deze overeenkomst.

Yoobi® is een handelsnaam van e-dynamics B.V. en is geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24302692.

Uw gegevens

Met uw akkoord geeft u ons toestemming om u telefonisch en via e-mail te benaderen voor het inwinnen van informatie en het doen van aanbiedingen of het toesturen van nieuwsbrieven en mailings.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor bedrijfsdoeleinden en worden niet doorverkocht of op enige andere manier openbaar gemaakt5.  Zie ook ons privacy statement

Per Yoobi editie zullen we hieronder aangeven welke ICT~Office modulen van toepassing zijn;

Demo versie

Geldige modulen ICT~Office;

 • Module Algemeen,
 • Module 1 Licentie voor programmatuur,
 • Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice.

Samengevat

U kunt een beperkte periode, met een nader te bepalen aantal gebruikers, gebruik maken van een in functionaliteit beperkte versie van Yoobi®. U wordt geacht de demo versie enkel en alleen te gebruiken ter evaluatie van gebruik en toepasbaarheid voor uw organisatie of instelling. Alle aan u ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot Yoobi®, te weten; online applicatie, documentatie, leaflets, e-mails en rapportages, ingevoerde data blijven eigendom van e-dynamics B.V. én zijn middels deze overeenkomst onderhevig aan geheimhouding.

Uitsluitingen

Aansprakelijkheid; e-dynamics B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel of immaterieel, bij het gebruik van deze editie van Yoobi®

Beschikbaarheid; de beschikbaarheid van Yoobi® demo versie is niet gebonden aan enige verplichting. Wij doen er alles aan u te voorzien van een bruikbare omgeving ten behoeve van uw evaluatie, derhalve doen wij geen enkele uitspraak over snelheid, beschikbaarheid, beveiliging of data-loss anders dan door de wet is vastgesteld als zijnde een verplichting van een leverancier;

Beëindiging; e-dynamics B.V. behoudt zich het exclusieve recht voor om deze Yoobi® demo versie op elk moment te kunnen beëindigen. Al dan niet vergezeld van een bericht aan U. 

Systeemeisen; Yoobi® is bruikbaar met een actuele browser als genoemd onder onze systeemeisen.

Onrechtmatige aanvraag; e-dynamics B.V. wil graag persoonlijk met u in contact komen. Uw gegevens zijn daarvoor noodzakelijk, denk aan telefoonnummer, e-mail adres, uw naam. Indien het niet mogelijk blijkt u persoonlijk te spreken wordt geen demoversie beschikbaar gesteld5.

Basic & Corporate & Professional 

Geldige modulen ICT~Office;

 • Module Algemeen,
 • Module 1 Licentie voor programmatuur,
 • Module 3 Onderhoud van programmatuur,
 • Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice,
 • Module 8 Opleidingen en trainingen,
 • Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement.

Samengevat

U gaat, bij een aankoop via onze site, een abonnement op Yoobi® aan met e-dynamics B.V. Abonnementen zijn geldig voor de duur van één jaar met een opzegtermijn van twee maanden óf voor de duur van een kwartaal of maand met de opzegtermijn van één maand. Alle aan u ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot Yoobi, te weten; online applicatie, documentatie, leaflets en e-mails blijven eigendom van e-dynamics B.V. én zijn middels deze overeenkomst onderhevig aan geheimhouding.

Uitsluitingen

Aansprakelijkheid; e-dynamics B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel of immaterieel, bij het gebruik van deze editie van Yoobi®

Niet betaling; indien betaling achterwege blijft zal toegang tot uw account worden geblokkeerd6.  

Beschikbaarheid; de beschikbaarheid van Yoobi® is niet gebonden aan enige verplichting. Wij doen er alles aan u te voorzien van een bruikbare omgeving, derhalve doen wij geen enkele uitspraak over snelheid, beschikbaarheid, beveiliging of data-loss anders dan door de wet is vastgesteld als zijnde een verplichting van een leverancier;

Wijziging; Het is niet mogelijk om abonnementen met terugwerkende kracht aan te passen.  Indien u om welke reden dan ook besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geld hiervoor dat dit per eerstvolgende verval-/prolongatiedatum ingaat6.

Beëindiging; e-dynamics B.V. behoudt zich het exclusieve recht voor om de voorwaarden voor de Yoobi® Basic & Corporate editie te wijzigen. Beëindiging van uw abonnement zal geschieden door een tijdige opzegging waarbij e-dynamics B.V. zich verplicht tot het aanbieden van een alternatief;

Incassokosten1: Alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van contractant / opdrachtgever . De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Restitutie2; e-dynamics B.V. restitueert geen kosten voor abonnementen en/of hosting. Indien u om welke reden dan ook besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geld hiervoor dat dit per eerstvolgende vervaldatum ingaat. Er is geen restitutiebeleid voor al dan niet aantoonbare schade door verkeerde werking van programmatuur en/of niet nakomen van beschikbaarheid en/of performance.

Systeemeisen; Yoobi® is bruikbaar met een actuele browser als genoemd onder onze systeemeisen.

Bijbestellingen4

Geldige modulen ICT~Office;

 • Module Algemeen,
 • Module 1 Licentie voor programmatuur,

Samengevat

U gaat een abonnement op Yoobi® aan met e-dynamics B.V. Abonnementen zijn geldig voor de duur van één jaar met een opzegtermijn van twee maanden óf voor de duur van een kwartaal of maand met de opzegtermijn van één maand. Dit geld ook voor bijbestellingen van extra gebruikers en/of modulen.  Indien u om welke reden dan ook besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geld hiervoor dat dit per eerstvolgende verval-/prolongatiedatum ingaat.

Bijbestellingen worden verrekend met de resterende looptijd tot aan eerstvolgende verval-/prolongatiedatum6.

Uitsluitingen

Indien klant aannemelijk maakt dat de persoon die een bijbestelling heeft gedaan niet gerechtigd is / was om dit namens klant te doen zal de bestelling worden geannuleerd.

Naar boven

1toegevoegd per 17-10-2012 en vanaf die datum effectief.
2toegevoegd per 19-03-2013.
3toegevoegd per 30-08-2013.

4toegevoegd per 28-03-2014.
5toegevoegd per 09-11-2015. Gewijzigd 29-12-2015
6toegevoegd per 13-12-2019