Automatisch verlofrecht toekennen

We hebben de verlofmodule uitgebreid met de mogelijkheid om verlof automatisch toe te kennen aan medewerkers. Lees mee over het gebruik en de toepassing van deze uitbreiding en doe er komend jaar je voordeel mee. 


Gebruikers van onze verlof-module kunnen het beamen, er zijn niet veel instellingen nodig om met deze module aan de slag te gaan. Het inregelen van verschillende verloftypes, verlofregelingen en uitzonderingen is doorgaans wel heel organisatie specifiek. Om die reden verzorgt onze consultant een zorgvuldige inrichting bij het in gebruik nemen van deze module.

Als dit eenmaal is gedaan, zal je organisatie profiteren van een volledig inzicht in de verlofadministratie en maakt Yoobi (automatisch) een verlofberekening.

Om dit proces verder te automatiseren hebben we de verlofmodule uitgebreid met de mogelijkheid om verlof automatisch toe te kennen aan medewerkers. Lees mee over het gebruik en de toepassing van deze uitbreiding en doe er komend jaar je voordeel mee.

Verlof berekenen
Op basis van de huidige verlofregeling en specifieke afspraken met de medewerker, berekent Yoobi een voorstel voor het aantal verlofuren voor het komende jaar. Hierbij houdt Yoobi rekening met allerlei factoren, zoals de contract duur en (eventuele) leeftijdsgebonden-afspraken.

Verlof toekennen
Zo lang er geen verlof is toegekend, is het voor medewerkers niet mogelijk om verlof op te nemen. Om het berekende voorstel beschikbaar te stellen en daarmee het verlofrecht toe te kennen, ga je als volgt te werk: kies in het menu-item personeel voor medewerkers en selecteer het tabblad verlofrecht. Hier toont Yoobi de berekening voor het komende jaar. Klik op doorvoeren om het aantal berekende uren toe te wijzen aan de medewerker.

Tip: Een bulkmutatie maakt het mogelijk om alle medewerkers, die gekoppeld zijn aan een verlofregeling, met één handeling hun jaarlijkse verlofrecht toe te kennen. Hiermee hoef je niet alle medewerkers apart te openen en bewerken (via beheer > bulkmutaties > verlofrecht toewijzen).
 

Automatisch verlofrecht toekennen
Om het jaarlijkse proces van verlofrecht toekennen verder te vereenvoudigen, hebben we het mogelijk gemaakt om Yoobi dit automatisch toe te laten wijzen.

Je kunt per verloftype (die een verlofsaldo heeft) aangeven of je automatisch verlofrecht wilt laten toekennen voor een jaar waar geen verlofrecht voor is. Het verlof wordt automatisch toegewezen, zodra de medewerker een verlofaanvraag doet voor het komende jaar, maar daar nog geen verlofrecht heeft. Of wanneer de medewerker zijn verlofoverzicht gaat bekijken van volgend jaar.

Optie aanzetten
Je geeft zelf aan of je gebruik wil maken van “automatisch verlofrecht toewijzen” dit doe je bij de verlofregeling. Ga naar systeemvoorkeuren > verlofregelingen > verloftypes > selecteer het verloftype > tabblad verloftype instellingen en zet de instelling verlofrecht voorstel automatisch toewijzen op aan. Standaard staat deze optie uit.Op de overzichtspagina van de verlofregeling wordt dit alleen aangegeven wanneer automatisch toewijzen “aan” staat.

Wil je meer weten over onze verlofmodule, of hulp bij het inregelen van verlofrecht? Neem dan contact met ons op of vraag een gratis proefaccount aan. 

 • Gepubliceerd op:
  21-10-2016
 • Gemaakt door:
  Sarah Kocken
 • Bijgewerkt op:
  19-09-2022
 • Tag:
 • Delen:
  Delen