Yoobi release 1.9 uitgebracht

Op dinsdag 27 oktober is er een nieuwe versie van Yoobi beschikbaar gekomen, waarmee een aantal functionaliteiten zijn toegevoegd.


Bijlages van relaties
Alle documenten die zijn toegevoegd binnen een verkoop, een project, of een CRM taak behorend bij één CRM relatie, worden voortaan getoond bij de bijlagen van de relatie. U kunt deze documenten bekijken door via het tabblad ‘bijlagen’ op de klantkaart. Om een bijlage van een verkoop op te zoeken hoeft u niet meer de verkoop te openen.


     
CRM taken en groepen
Binnen CRM is het nu mogelijk om groepen medewerkers samen te stellen en hier taken aan te koppelen. Alle leden van de groep zien de taken terug in hun persoonlijke taken scherm.


 
CRM contactpersoon selecties
We kunnen contactpersonen van een set relaties in een nieuwe selectie stoppen.

CRM targets
Targets kunnen nu per accountmanager en per valuta worden ingesteld.

Dossier medewerkers aangemaakt
Er is voor medewerkers een apart dossier gecreëerd waar eigen documenten geüpload kunnen worden. Deze bijlagen zijn door de medewerker, afdelingsmanager en administrator in te zien. De bijlagen kunnen gebruikt worden in projecten, verkopen, taken en facturen.

Project budget
Het project budget is uitgebreid met het type ‘medewerker’. Met dit nieuwe type is het mogelijk om voor het hele project, per medewerker, een budget te registreren. Hiernaast zijn de schermen en formulieren verbeterd. Deze toevoeging is terug te vinden via ‘projecten’, ‘budget’ en vervolgens klikt u op ‘wijzig planning budget’.

Beheren inschrijving op nieuwsbrieven via Mailchimp
We hebben er voor gezorgd dat je een bulkinschrijving met een selectie contactpersonen kunt doen op een mailchimp mailinglijst.

Registraties importeren via de API
In de Yoobi API is een uitbreiding gemaakt voor het toevoegen van declaraties. Met deze koppeling is het mogelijk om via de API vanuit andere systemen declaraties toe te voegen.

Yoobi import
Voortaan kunnen facturen, orders, producten en artikelen geïmporteerd worden in Yoobi. Bij deze uitbreiding is ook de navigatie in de gebruikersomgeving aangepast en verbetert.

 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
  Sarah Kocken
 • Bijgewerkt op:
  12-10-2022
 • Tag:
 • Delen:
  Delen