Verschillende verloftypes beheren

Moeiteloos aparte afspraken beheren in 1 systeem. 

 

Er zijn verschillende soorten verlof waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Naast vakantie en ouderschapsverlof, is er soms ook sprake van adv, tijd-voor-tijd of bijzonder verlof. Hoe organisaties hier mee om gaan is vaak verschillend, omdat niet elk verloftype wettelijk is geregeld. In dit artikel geven we uitleg over de verschillende verloftypes en geven we opties voor het registreren van verlof.

Zwangerschapsverlof

Een zwangere medewerkster heeft recht op een minimum van 16 weken verlof. Dit verlof is opgebouwd uit zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof begint vier tot zes weken voor de uitgerekende datum. Alles wat ze minder dan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt tel je op bij het bevallingsverlof. Gaat de medewerkster bijvoorbeeld 5 weken voor de dag na de uitgerekende datum met verlof, dan tel je 1 week op bij het bevallingsverlof.

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als de baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken. In dit geval tel je de dagen tussen geboorte en uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken.

Zwangerschapsverlof en feestdagen

Bevallingsverlof en zwangerschapsverlof moeten altijd aaneengesloten worden opgenomen. In totaal gaat het om 16 weken. Valt het zwangerschapsverlof of bevallingsverlof samen met een feestdag? Dan krijgt de medewerkster geen extra verlof. Ook is er geen recht op een vergoeding.

Werkwijze in Yoobi

Om zwangerschapsverlof te registreren in Yoobi ga je als volg te werk (in dit voorbeeld zien we zwangerschapsverlof als het totaal van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof):

 • Zet in het project ‘Algemeen Verlof’ de activiteit ‘Zwangerschapsverlof’ op actief
 • Als er maar 1 medewerkster is die gebruik maakt van de activiteit Zwangerschapsverlof, stel dit dan in bij de registratierechten. Zo zien anderen deze activiteit niet, dit houdt het overzichtelijk
 • In de timesheet kan de medewerker (of Yoobi beheerder) haar contracturen vullen met zwangerschapsverlof uren. Je kunt, als het verloftype ‘Zwangerschapsverlof’ is toegevoegd aan de verlofregeling er ook voor kiezen dit via een verlofaanvraag in Yoobi te zetten.

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof werkt een medewerker tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat een medewerker per week werkt.

Het wettelijk ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover wordt dan ook geen verlof opgebouwd. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats.

Feestdagen

Valt ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan wordt die dag gewoon als ouderschapsverlof aangemerkt. De medewerker heeft die dag geen recht op vergoeding. In overleg met de werkgever kun je hier afspraken over maken.

Werkwijze in Yoobi

Ouderschapsverlof is op meerdere manieren in te richten in Yoobi. Welke werkwijze je kiest hangt af van de regels die jouw organisatie heeft vastgesteld. Je sluit een nieuw en tijdelijk contract af met de medewerker die graag gebruik wil maken van het ouderschapsverlof. Als het tijdelijke contract eindigt maak je weer een nieuw contract aan voor 1FTE.

Bijvoorbeeld: De medewerker werkt normaal 40 uur ( = 5x8 / 1 FTE). Maar met dit tijdelijke contract 32 uur (= 4x8 uur / 0,8 FTE).

Je hebt 3 opties:

Optie 1

 • Maak een tijdelijk nieuw contract aan. 0,8 FTE 4x8 (Yoobi berekent aan de hand van het FTE het aantal verlofuren uit. Over het opgenomen ouderschapverlof bouwt een medewerker geen vakantie uren op)
 • Geef in het weekrooster aan dat de medewerker wel 5x8 uren werkt
 • Maak in het project ‘Algemeen Verlof’ de activiteit ‘Ouderschapsverlof’ actief
 • Als er maar 1 medewerkster is die gebruik maakt van de activiteit ouderschapsverlof, stel dit dan in bij de registratierechten. Zo zien anderen deze activiteit niet, dit houdt het overzichtelijk
 • In de timesheet kan de medewerker ma t/m do vullen met de gewerkte uren en de vrijdag vullen met 8 uur ouderschapsverlof

Optie 2

 • Heb je vooraf een bepaald aantal uren ouderschapsverlof afgesproken dan kun je ervoor kiezen om met een saldo te werken. Hiervoor moet het verloftype ‘Ouderschapsverlof’ aan de verlofregeling toegevoegd worden. Heb je 1 medewerker die ouderschapsverlof opneemt dan kun je het saldo in de verlofregeling invullen. Heb je meerdere medewerkers dan kun je per medewerker een verlofmutatie uitvoeren met het gewenste saldo
 • Maak een tijdelijke nieuw contract aan (0,8 FTE 4x8)
 • Geef in het weekrooster aan dat de medewerker wel 5x8 uren werkt
 • Maak in het project ‘Algemeen Verlof’ de activiteit ‘Ouderschapsverlof’ actief
 • De medewerker schrijft nu rechtstreeks in de timesheet (of via een verlofaanvraag) elke week 8 uur Ouderschapsverlof op vrijdag. Dit aantal uur wordt na goedkeuren van de timesheet in mindering gebracht op het saldo Ouderschapsverlof

Optie 3

 • Maak een tijdelijke nieuw contract aan (4x8 uur)
 • Geef in het weekrooster 4x8 uur aan (vrijdag als vrije dag)
 • De medewerker schrijft de uren voor ma t/m do en laat de vrijdag open
 • Op deze manier wordt het ouderschapsverlof niet geregistreerd in de timesheet. Voor de medewerker is dit de meest eenvoudige optie

Arbeidsduurverkorting

ADV staat voor arbeidsduurverkorting, ook wel arbeidstijdverkorting (atv) genoemd. Bij adv werk je wekelijks meer dan de afgesproken arbeidsduur. De extra gewerkte uren neem je op een ander moment op als verlof. ADV-uren (of ATV-uren) zijn niet in de wet geregeld, maar wel in de cao of bedrijfsregeling. De manier waarop een organisatie hier mee omgaat is (net zoals bij ouderschapsverlof) afhankelijk van bedrijfsgebonden afspraken.

Werkwijze in Yoobi

Een medewerker heeft contractueel vastgelegd dat hij of zij 38 uur per week werkt, maar registreert iedere week 40 uur. Wekelijks bouwt hij of zij 2 uur verlof op. Dit extra verlof wordt door een verlofmutatie toegekend aan het verlofsaldo (52 x 2 uur = 104 uur).

We helpen graag
Wil je meer informatie over het inrichten van verlof, of het aanmaken van een verloftype? Stel je vraag aan het Yoobi Support Team, wij denken graag mee met jouw organisatie.

Ga direct aan de slag
Gratis 41 dagen demo!
 • Gepubliceerd op:
  21-06-2018
 • Gemaakt door:
  Sarah Kocken
 • Bijgewerkt op:
  16-04-2019
 • Tag:
  verlof,verloftype
 • Delen:
  Delen

Meer informatie?