Pauzes registreren in Yoobi

Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen én sneller uren te registreren.  

 


Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen én sneller uren te registreren.  

Nieuwe mogelijkheden

Voor veel organisaties is het noodzakelijk om de rusttijden van hun medewerkers aan te kunnen tonen (bijvoorbeeld bij een inspectie van de arbeidstijdenwet) en deze uitbreiding maakt dit mogelijk.

Het vastleggen van pauzes heeft niet alleen consequenties voor de tijdsregistratie, maar heeft ook betrekking op het gebruiken van roosters, de dag- en maandtimesheet en het invoeren van pauzes en uren via de app.

Sneller registreren

Deze uitbreiding van Yoobi, zorgt er voor dat je tijd bespaart bij de invoer van gewerkte uren én rusturen. Dit hebben we gedaan door de volgende verbeteringen door te voeren:

 • Yoobi toont projecten waar je recent uren op hebt geschreven, om sneller een project te selecteren
 • Yoobi maakt automatisch start- en eindtijden aan bij een nieuwe urenregistratie
 • Yoobi stelt pauzes voor, aan de hand van jouw rooster
 • Yoobi registreert een complete dag of vult een werkdag aan tot het aantal contracturen

Verbeteringen

Deze nieuwe opties zorgen er voor, dat medewerkers sneller projecten en activiteiten kunnen selecteren en hun werkdag eenvoudig kunnen in- en aanvullen met urenregistraties. Maar op welke plekken kom je aanpassingen of extra opties tegen?

Weekroosters

Via Personeel > medewerkers > Open het contract van een medewerker > Weekrooster

 • Aanwezigheidstijden worden automatisch gevuld en zijn niet beperkt
 • Wil je een extra roosterweek toevoegen, dan maakt Yoobi een kopie van de eerste week die je eenvoudig bewerkt

Timesheet

 • Maandtimesheet
  • Een nieuwe kolom voor ‘totaal aantallen’ geeft een beter inzicht (bijvoorbeeld in geregistreerde kilometers)
  • Yoobi stelt een pauze voor, op basis van de uren uit het weekrooster van de medewerker
 • Weektimesheet
  • Direct een dag vullen met registraties, inclusief pauzes
  • Tijdblokken bewerken door ‘drag and drop’
  • Yoobi toont een lijst met recent gebruikte projecten, om sneller een project te selecteren
  • Yoobi toont recent gebruikte activiteiten om sneller een selectie te kunnen maken. Of typ de eerste letter van de activiteit en Yoobi geeft suggesties.

Yoobi denkt met medewerkers mee, door een voorstel te doen op basis van het rooster. Yoobi stelt projecten en activiteiten voor, die medewerkers eerder hebben gebruikt. Slimme opties, die medewerkers helpt om sneller uren te schrijven.  

Beschikbaarheid

Het registreren van pauzes maakt deel uit van de basismodule van Yoobi. Iedereen kan hier gebruik van maken en er worden geen extra kosten voor doorbelast.

App

Ook in de Yoobi app is het mogelijk om pauzes te registreren. We hebben de volgende mogelijkheden toegevoegd:

 • Je kan de gehele dag in 1 keer met 1 activiteit vullen
 • Je kan je tot dan toe geregistreerde activiteiten aanvullen met 1 activiteit (als je bijvoorbeeld de hele middag of de rest van de dag aan 1 activiteit werkt)

De werkwijze van de Yoobi App wordt ook opgenomen in de handleiding. 

Meer informatie
Heb je een vraag over dit onderwerp, of een van de nieuwe functionaliteiten uit release 1.15? Dan kun je die stellen via de help-functie in Yoobi. 

Of test het zelf, door een demo-account aan te vragen.  

Ga direct aan de slag
Gratis 41 dagen demo!
 • Gepubliceerd op:
  10-08-2017
 • Gemaakt door:
  Sarah Kocken
 • Bijgewerkt op:
  19-09-2022
 • Tag:
 • Delen:
  Delen

Meer informatie?