Verlofregeling

Regels rond verlof

Binnen een verlofregeling neemt u de verloftypes op die u binnen uw organisatie wilt hanteren. Hierbij kunt u ook aangeven wanneer en voor welk deel verlof vervalt.

Om alle bedrijfsspecifieke regels rond verlof te kunnen hanteren is een instructie en inrichting noodzakelijk. U bespreekt dan met een consultant de regelgeving rond verlof en op basis daarvan wordt een klantspecifieke inrichting doorgevoerd.

Binnen een verlofregeling neemt u verloftypes op.
Per verloftype maakt u instellingen.

Verloftype

Met verloftype wordt een verlofsoort aangegeven, deze kunt u op verschillende manieren gebruiken. Denk aan: vakantie, studieverlof, ADV.

Een verlofregeling bestaat uit een of meerdere verloftypes en geld voor een groep medewerkers. Die medewerkers koppelt u aan de regeling. Na berekening van de saldi kan een medewerker gebruik maken van verlof uit de regelingen.

Start Proef Account
Probeer Nu 41 Dagen!
of Plan een Demo

 

Uitzonderingen

Per verloftype kunt u uitzonderingen voor leeftijdsgroepen toevoegen. Ook geeft u de verdeling wettelijk en bovenwettelijk verlof aan.

U kunt instellen of het een saldo betreft en of dat saldo meegenomen kan worden naar volgende jaren.

Per verloftype kunt u uitzonderingen toevoegen. Ook geeft u de verdeling wettelijk en bovenwettelijk verlof aan.