Overwerk

Werken uw medewerkers meer (of minder) dan in het contract staat vastgesteld? Welke compensatie geld er voor extra gewerkte uren? U stelt zelf in hoe uw bedrijf met overwerk omgaat.

Om met overwerkpercentages te kunnen werken, vult u de algemene instellingen in: 

  • Welke verloftypes komen in aanmerking over overwerk te verrekenen?
  • Welk percentage van de overuren moet standaard aan tijd-voor-tijd worden toegewezen?
  • Hoeveel overuren mag men maximaal per jaar toekennen?
  • Wilt u overwerk per week of per maand toekennen?
  • Moet het aantal overwerkuren automatisch worden toegewezen, of wilt u dit handmatig doorvoeren?
  • Mogen alle nieuwe medewerkers standaard van overwerk gebruik maken?
  • Zijn alle projecten standaard beschikbaar om overwerk op te boeken?

Overuren toewijzen of uitbetalen

Afhankelijk van de gekozen instellingen kunnen overwerkuren aan het verlofsaldo worden toegevoegd of ze kunnen worden uitbetaald.

Bijvoorbeeld: Bij een medewerker zijn 12.75 overwerkuren toegekend aan het verloftype ‘tijd voor tijd’. Van deze overwerkuren wil de medewerkers 10uur uitbetaald krijgen en 2.75uur mag bij zijn tijd-voor-tijd saldo opgeteld worden. In Yoobi kan dit ingesteld en geregistreerd worden en kan de medewerker zien hoe zijn verlofuren zijn opgebouwd.

 

Overwerkpercentage en specificatie meegeven