Mijn onkosten: Nieuwe declaratie


Om een nieuwe onkosten declaratie in te dienen ga je naar het menu 'Mijn onkosten' en klik op de knop '+ Toevoegen'.

Instellingen voor onkosten (zoals het automatisch genereren van een code of boekhoudkundige instellingen) beheer je via Beheer > Instellingen > Onkosten.

Instellingen voor de diverse btw percentages beheer je via Beheer > Systeemvoorkeuren > Financieel > Btw percentages. Indien hier zowel een hoog als laag btw percentage actief staan, zie je deze beide terug bij het indienen van een onkosten declaratie.
 

Nieuwe onkosten declaratie

Categorie: Kies een categorie. Instellingen voor de diverse onkosten categorieën kun je beheren via Beheer > Systeemvoorkeuren > Algemene instellingen voor het gebruik van Yoobi > Onkosten categorieën.

Datum: Op welke datum zijn de kosten gemaakt.

Totaalbedrag: Het totaal bedrag van de bon.

6% btw laag en 21% btw hoog: Dit zijn de btw percentages die je ingesteld hebt via Beheer > Systeemvoorkeuren > Financieel > Btw percentages. Indien hier zowel een hoog als laag btw percentage actief staan, zie je deze beide terug bij het indienen van een onkosten declaratie.
Let op: je vult hier een bedrag in.

+ Bijlage uploaden: Klik hier om een foto van de bon toe te voegen.

Opmerking: Korte omschrijving van de declaratie.

Registratie toevoegen: Je kunt de onkosten als registratie toevoegen. Klik hiervoor op 'Registratie toevoegen'. Kies het project en de activiteit waar de onkosten op geregistreerd moeten worden.

Let op: Om onkosten te kunnen registreren op een bepaald project of activiteit, moet de activiteit het registratietype 'Bedrag' hebben. Ga naar een bestaande activiteit en en voeg een aanvullende registratietype toe of maak een nieuwe activiteit aan met het registratietype 'Bedrag'. 

Onkosten indienen: Als alles is ingevuld klik je op de knop ‘Onkosten indienen’. Bij het opslaan van de onkosten declaratie wordt deze ter goedkeuring naar de manager gestuurd. Naar wie dat is wordt in de onkosten declaratie weergegeven (zie pijl).

De manager krijgt de volgende e-mail: