Yoobi hotfix 1.17 is uitgebracht

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Met deze release hebben we ons platform omgezet naar de vernieuwde Yoobi versie. Een groep klanten die zich voor 3 Mei 2018 hebben aangemeld maken nu gebruik van deze vernieuwde versie

We hebben de volgende fouten verholpen:

  • Het is voorgekomen dat een offerte onterecht niet werd meegezonden met de e-mail die Yoobi verstuurt. Dit is opgelost.
  • Er trad een fout op bij herinneringen. Dit had te maken met het veld `referentie`
  • De velden bestemd voor het vertalen van een relatiecategorie bevatte een incorrect label
  • We controleren bij regie-facturen nu of het doorbelasten van het overwerk aan staat, dit ging in specifieke gevallen mis.
  • Yoobi gaf een verkeerd rapport `declarabiliteit` terug als deze door projectmanagers werd uitgevoerd