Yoobi hotfix 1.17.9 is uitgebracht

We hebben de volgende functionaliteiten toegevoegd:

 • De projectmanager heeft een nieuw recht gekregen op het projectbudget: Project budget beperking op activiteit. Met dit recht mogen alleen de budgetten bij de activiteiten worden onderverdeeld. Het totaalbudget mag niet aangepast worden. Let op: deze beperking werkt alleen bij het budget type: per project
 • Projectbudget notificatie: bij de notificatie kan aangegeven worden dat alleen de notificatie voor het complete budget geldt. Standaard worden ook overschrijdingen van een activiteit budget genotificeerd
 • Instelling op medewerker niveau toegevoegd: Ingevoerde uren moeten aan contract voldoen bij afsluiten uren
 • Hiermee kan nu per medewerker bepaald worden of de ingevoerde uren aan het contract moeten voldoen. Dit kon alleen op organisatie en afdelingsniveau

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • In het overzichts tabblad van de medewerker worden voortaan alle contracten getoond van het huidige jaar
 • Bij Personeel > onkostendeclaraties, is de kolom ‘afdeling’ en het filter op afdeling toegevoegd

We hebben onderstaande foutmeldingen verholpen:

 • Validatie fouten werden niet getoond bij onkosten categorie
 • De termijn beschrijving van een fixed-price-order met 1 factuurmoment werd niet getoond op de factuur
 • Bij de koppeling van Yuki bij het verwerken van de betaalstatus werden facturen van type inkoop uit de lijst gefilterd
 • Het toevoegen/bewerken van de offerte regels bij een offertetemplate werkte niet meer
 • Bij het intrekken van een verlofaanvraag, werd in de e-mail naar de manager niet de naam van de betreffende medewerker getoond
 • In de transportregels bij facturen en onkostendeclaraties stond het decimaalteken altijd op een punt (.), terwijl dit een komma (,) moest zijn
 • Na goedkeuring van een onkostendeclaratie werd ten onrechte een taak aangemaakt van de dag van de onkostendeclaratie, terwijl er een periode taak (week of maand) aangemaakt zou moeten worden
 • Extra controle bij het verwijderen van een onkostencategorie of er niet nog onkosten aan gekoppeld zijn
 • Bij het uploaden van sommige PDF's bleef Yoobi hangen
 • Het rooster bij een 0 uren contract blijft nu ook visueel correct. Eerst werd bij geen rooster altijd het standaard rooster getoond