Yoobi hotfix 1.17.20 is uitgebracht

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Bij verlofaanvragen wordt de controle op contract uitgesloten, als de medewerker een 0-uren contract heeft
  • Kolom ‘afdeling’ kan gekozen worden als kolom in de facturenlijst

We hebben de volgende fouten verholpen:

  • Bijlagen via Google Drive werkt weer, de API conflicteerde met OneDrive
  • Dupliceren abonnement gaf een foutmelding
  • Project dupliceren gaf een fout wanneer er bij dit project een fixed-price order was.