Yoobi hotfix 1.17.18 is uitgebracht

We hebben de volgende fouten verholpen:

  • Sortering op een samengestelde kolom werkte niet, waardoor altijd de standaard werd gebruikt (meestal de naam)
  • Kopiëren van factuurschema's kopieerde de factuurtemplates niet mee, waardoor de nieuwe factuurschema's dezelfde factuurtemplates gebruikte als het originele schema
  • Bericht dat voor de nieuwe activiteit de budgetregel nog moet worden aangezet
  • Wanneer een taak meerdere toegewezen gebruikers had, dan werden er dubbele notificaties verstuurd