Yoobi hotfix 1.17.16 is uitgebracht

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Bij het importeren van banktransacties is de optie Rabobank CAMT.053 toegevoegd

We hebben de volgende fouten verholpen:

  • De week- en maandinfo in de Yoobi App telt nu pauze-uren niet meer mee bij totalen
  • Bij het overzetten van facturen naar AccountView trad soms een fout op als meerdere administraties gebruikt werden
  • Wanneer een manager via de Yoobi App zijn eigen onkostendeclaratie goedkeurde, dan werd de onkostendeclaratie code leeggemaakt