Yoobi hotfix 1.17.15 is uitgevoerd

We hebben een nieuwe functionaliteit toegevoegd:

 • Het is mogelijk gemaakt een abonnement met prijsverhoging te dupliceren

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Bij een 0-uren contract wordt in de timesheet bij verloftypes niet meer op contracturen gecontroleerd
 • Ziekte, feestdagen en vakantie kunnen nu altijd in de timesheet worden geboekt zonder controle op contracturen
 • Visuele aanpassing bij de Verkoopwaarde van een verkoop. Het valuta blokje blijft nu op de zelfde hoogte als de verkoopwaarde
 • Vrije velden: maximale waarde bij keuzelijst velden in vrije velden verhoogd van 500 naar 2500. Er zijn nu dus veel meer opties mogelijk
 • Klant categorie toegevoegd in de klant-detailpopup (alleen als je de module hebt)
 • Importeren van klant-contactpersonen, daarbij is het nu ook mogelijk om contactgegevens van de contactpersoon bij te werken i.p.v. alleen toevoegen
 • Widget huidige omzet uitgebreid met opties: huidige jaar en vorig jaar

We hebben de volgende fouten verholpen:

 • Label Factuurschema's bij gebruikersrollen toegevoegd
 • Bij bulkmutatie projecten en artikelen, kreeg je een fout bij dubbelklikken in de keuze pop-up
 • Als je een contactpersoon van een klant koppelde aan een project, dan werd de koppeling met de klant weggehaald
 • Bij het dupliceren van een project met order(s) wordt nu ook de omschrijving van het factuurmoment mee gekopieerd