Yoobi hotfix 1.17.12 is uitgebracht

Yoobi release is 1.17.5 uitgebracht

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd

  • Zoeken op accountmanager binnen releaties gebeurt nu op alle gekoppelde accountmanagers
  • Bulkmutatie nationale feestdagen uitgebreid met feestdagen uit België en Duitsland.

 

We hebben onderstaande fouten verholpen:

  • Bij het dupliceren van een project inclusief order werd niet gecontroleerd of de opgegeven email CC van de originele klant werd leeg gemaakt.
  • De sortering op accountmanagers bij verkoop targets werkt nu op achternaam.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de support desk