Yoobi hotfix 1.17.10 is uitgebracht

We hebben de volgende functionaliteiten toegevoegd:

  • Geschiedenis bij orders: bij de orders wordt nu ook geschiedenis van de aanpassingen vastgelegd en in te zien
  • Geschiedenis bij instellingen: bij de instellingen wordt nu ook geschiedenis van de aanpassingen vastgelegd en in te zien

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Bij het dupliceren van een project met een fixed-price order worden ook de factuurmomenten mee gekopieerd. Deze werden eerst niet meegenomen
  • Performance verbetering voor de JIRA koppeling
  • Font-keuze toegevoegd in de opmaak van offerte regels
  • Bij het toevoegen van declaraties via de API is het nu mogelijk het declaratietype te definiëren

We hebben de volgende fouten verholpen:

  • De factuurregels op een pdf werden niet correct uitgelijnd
  • In de Outlook-Addin werden bijlages niet meer overgezet naar Yoobi
  • Bij het toevoegen van declaraties via de API is het nu mogelijk het declaratietype te definiëren
  • Validatie op max-verlof ontbrak bij de weeksheet