Yoobi hotfix 1.16.20 is uitgebracht

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Verbetering op budgetcontrole bij het importeren van registraties
 • Bij het importen van projecten zijn alle standaard activiteiten zijn nu via het trefwoord te koppelen
 • We hebben het recht rondom het inzien van timesheets van andere medewerkers verbetert

Registratierechten op projecten

 • Medewerkers zoeken: alle filters van medewerkers zijn te gebruiken
 • Medewerkers zoeken: geen beperking op afdelingen voor afdelingsmanagers

Facturatie

We hebben functionaliteiten toegevoegd die het mogelijk maken om de periode regels in een factuur standaard weg te laten. Hiervoor is een nieuwe organisatie instelling toegevoegd. In de order details kan je deze instelling eventueel weer overschrijven.

De volgende fouten zijn verholpen:

CRM

 • In sommige situaties werd het btw-nummer bij een relatie leeg opgeslagen terwijl er wel een btw-nummer was ingevuld. Dit probleem is opgelost. Deze actie is overigens wel altijd in de geschiedenis van de relatie opgeslagen. Zo kun je in de geschiedenis van de relatie het btw-nummer ophalen en opnieuw toevoegen.
 • De foutmelding rondom het versturen van een offerte is opgelost

Taken

 • In sommige situaties werd een bestaande uitvoerdatum gewijzigd naar de datum van de laatste actie
 • Geschiedenis: het label voor wijzigen van verkopen gaf een storing.
 • In de outlook koppeling zat een probleem met de zomertijd. E-mails kregen niet de juiste zomertijd mee vanuit de Microsoft API.
 • De Outlook-addin gaf een verwarrende melding voor reeds gekoppelde e-mail (e-mail is al toegevoegd)

Boekhoudkoppeling

 • E-accounting: het probleem met aanlevering van facturen vanuit Yoobi is opgelost door de controle van de debiteur te verbeteren
 • Accountview: beperking op het aantal debiteuren gaf problemen. Deze zijn nu opgelost en beperking is opgeheven