Yoobi hotfix 1.16.19 is uitgebracht

In deze release hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Als je een factuur gaat overzetten naar Twinfield die al bestaat in Twinfield, dan krijg je hier een duidelijke(re) melding van
  • Bij afgeronde taken in de agenda gaat Yoobi voortaan de uitvoerdatum gebruiken
  • In de klanten lijst bij de kolom plaats, voortaan eerst kijken naar bezoekadres en dan naar e-mail en factuuradres

De volgende fouten zijn verholpen:

  • Bij het aanmaken van een nieuw orderitem met een abonnement was het mogelijk om deze aan te maken zonder de herhalingstermijn. Dit gaf een foutmelding bij opnieuw openen van de pop-up met de abonnementen voorwaarden
  • De link in de email dat er een onkostendeclaratie klaarstaat om geaccordeerd te worden, bevatte een incorrecte url