Yoobi hotfix 1.16.15 is uitgebracht

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Projectlijst heeft een nieuwe kolom “Project accorderen”
  • Verlofmutatie-lijst heeft een nieuwe kolom “Primair/Secundair”
  • Timesheet opmaak bij langere labels

We hebben de volgende fouten verholpen:

  • Systeemmeldingen werden niet getoond als de Yoobi upgrade-melding in beeld was
  • Probleem door verlofrecht doorvoeren in een verlofregeling zonder medewerkers is verholpen
  • Meldingen over nieuwe onderdelen van Yoobi kwamen in sommige gevallen weer terug