Yoobi hotfix 1.16.14 is uitgebracht

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Je kunt nu notificaties voor medewerker-budgetten instellen
 • Voeg je een nieuw budget toe aan een project, dan staat de status van de activiteit standaard “aan”
 • Getal notatie bij de bulkmutatie overwerk is verbeterd
 • Als je een nieuw (tweede) contract aanmaakt, dan worden ook de verlofrechten gewijzigd
 • Labels aanpassingen voor o.a. orderitems naar orders bij klanten scherm

We hebben de volgende fouten verholpen:

 • Bij offertes werden negatieve tarieven niet meegenomen in de btw-berekening
 • Bij de optie om projectrollen te kopiëren bij het aanmaken van een deelproject, werd de projectmanager kolom niet gevuld in de lijst met projecten
 • Bij het kiezen van een andere medewerker bij het invoeren van een onkostendeclaratie, werd de lijst naar wie de onkostendeclaratie wordt toegestuurd niet bijgewerkt
 • Bij onkostendeclaraties kon de koppeling met de uren kwijtraken, wanneer het “timesheet-blok” werd dichtgeklapt
 • Externe taken die nog niet waren verstuurd, maar waar de externe accordeur van werd veranderd, dan werden deze taken niet meer verstuurd naar de klant
 • Filters bij relatiecategorie werken niet naar behoren als je deze een 2e keer opent