Yoobi hotfix 1.15.4 is uitgebracht

De volgende uitbreidingen zijn doorgevoerd:

 • Een koppeling met e-Accounting gerealiseerd
 • Het standaard verlofrecht in de verlofregeling kan nu opgehoogd worden, op basis van het aantal jaar dat een medewerker in dienst is

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • Instelling "Herinnering opslaan" en bijbehorende pop-up in de weeksheet is weg, omdat timesheet automatisch opslaat
 • In de maandsheet is nu duidelijk aangegeven dat de regeltotalen, de totalen per maand zijn
 • De koppeling met Multivers is verbeterd
 • Het verwijderen van secundair verlof in de verlofregeling, geeft nu de optie om het huidig secundair saldo met een verlofmutatie te muteren naar het primair saldo
 • Verlof opbouw per uur wordt nu goed hersteld bij het wijzigen van de verlofregeling of contract. En de specificatie pop-up toont nu gerichte info

De volgende foutmeldingen zijn verholpen:

 • De dagen in een weekrooster (contract) konden niet meer uitgezet worden
 • Tijdregistraties werden niet opgeslagen >> begin deze week al opgelost
 • Vrij veld van het type datum is nu in dd-mm-yyyy  format
 • De Mailchimp koppeling bij contactpersonen gaf een fout als er geen abonnementen werden opgehaald