Yoobi hotfix 1.15.3 is uitgebracht

De volgende foutmeldingen zijn verholpen:

  • De widget ‘Project totalen’ gaf een fout als je de projectfilter “alle” had gekozen
  • De bulkmutatie ‘overwerk toewijzen’ had afrondingsproblemen, waardoor mutaties steeds terugkwamen als nog toe te wijzen overwerk, terwijl deze al verwerkt waren
  • Aantal fouten in de koppeling met Twinfield opgelost
  • Als je geen module tijd had, dan werkte de knop geschiedenis niet meer bij de medewerker
  • Verlof opbouw per uur werkte niet goed in combinatie met automatisch overwerk toekennen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • Bij het goedkeuren van verlof wordt gekeken of de periode waarin het verlof is geboekt al is gesloten, zo ja, dan wordt ook het proces om automatisch overwerk toe te kennen aangeroepen
  • Op het tabblad ‘Registratierechten’ bij een project worden de rechten-blokken nu standaard geopend
  • De kolom ‘afdeling’ is toegevoegd in de gebruikers lijst