Budget

Budgetten zijn periodegebonden en worden aan de projectkant ingericht.

U bepaalt zelf of u budgetteert op uren, aanneemsom of per activiteit. 

 

Een project kan een periodegebonden budget hebben.
U kunt per activiteit ook aangeven of een budget gebruikt moet worden voor die uren. Zo sluit u uren uit van budget, bijvoorbeeld in het geval van meerwerk
De timesheet toont budgetinformatie via de opties beschikbaar bij de projectnaam. Al uw projectmedewerkers zijn altijd op de hoogte van budget verbruik